Ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής;

2021-06-29

TT: Τακτική προκαταβολή κατάθεσης 30% και 70% πληρωμένη έναντι του αντιγράφου BL.
L/C: Ορατή αμετάκλητη πιστωτική επιστολή.
  • QR