Τι είδους διάδρομος είναι πιο πρακτικό να επιλέξετε

2021-08-13

1. Κατάλληλες παράμετροι
 
Το πρώτο ζητούμενο για τους γενικούς χρήστες να επιλέξουν έναΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣείναι η τιμή και η λειτουργία. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα, αλλά θα πρέπει να επιλέξετε αυτό που τους ταιριάζει, με βάση το βάρος και τον σκοπό φυσικής κατάστασης.
ΠλέονΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣs weighing less than 60 kg can meet the requirements. Those weighing less than 80 kg need a more sturdy ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ. For those weighing more than 90 kg, not every ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ can meet the requirements. For more professional ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣs, you also need to choose a sturdier ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ. Why has the emphasis on "sturdiness" all the time. Many ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣs on the Internet now weigh less than 50 kilograms, and people with more than 100 kilograms run on them. The shaking is very large. Not to mention that the ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ falls apart, and people are easily injured. You are working out, not hurting yourself.
In general, it is better to choose a ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ that is similar to or exceeds your own weight. The weight of the ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ needs to be considered as an important parameter for choosing a ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ.
The motor is the heart of the ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ. This parameter must be paid attention to. The merchants often mark the maximum motor power. In fact, the continuous power is the most important thing. The motor has a continuous power of 1P. If an adult runs for less than 1 hour at most, don’t use it again. No It won’t take long to break. This is our experience, and many domestic machines have a lot of moisture on this parameter.
Motor continuous power of 2P to 3P is more suitable for families. Commercial ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣs are generally available from 4P to 6P. It can be seen that the greater the power, the better, but the price is also more expensive. The general standard power of international brands is continuous power. 2.25p can be used when the body weight is under 85 kg, and its peak power can withstand a load of 85 kg body weight.
The width of the running belt is also a parameter that needs to be considered. The width of the running belt is the running area. As long as it is a little wider than your own shoulders, it can be satisfied. At present, domestic ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣs on the market range from 40 cm to 50 cm. Commercial ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣs are generally above 50 cm. The use needs to consider the room size and the width of the door. In our experience, 45 cm is relatively moderate, and 42 cm is sufficient for women. Of course, 50 cm is more comfortable, unless you are fat paper or more demanding.

The width of the running belt also determines the width of the ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ. Generally, the door of an apartment is 80 cm, and the width of the double door (child-mother door) is greater than 80 cm. The width of elevator doors is mostly 80 cm or 90 cm, or even wider, and there are few elevator doors less than 80 cm. Therefore, when choosing a ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ, you need to consider the width of the ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ. If you don't move, you will encounter difficulties, and you will have to disassemble the ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ. For renters, this issue needs to be considered. If you need to put it in a bedroom or study room, the door of this part is narrower. The width of the ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ we recommend is also less than 80 cm, and it will not look too obtrusive at home. If the ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ is too large, it will be a little uncoordinated.

2, κοιτάξτε λογικά τις συναρτήσεις
 
Ας μιλήσουμε για τις λειτουργίες τουΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣs. Treadmills are divided into two categories according to their functions. One is a ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ with slope adjustment, and the other is without slope adjustment. The slope adjustment here refers to electric slope adjustment, not manual adjustment. This is an important function of the ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ, and many other functions are tasteless.
The slope of the ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ is a very important function. There is a slope of 1 to 2 degrees when running, which can relieve the impact on the knees. Treadmills with no slope are generally designed with this problem in mind. They all have a slope of 1 to 2 degrees, and they are not level. For those who have just started to work out, there is no need to slope. Generally, slopes are needed only when the difficulty needs to be increased after a few months of running. When we recommend ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣs, we will recommend them according to the needs of users. After all, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣs with slopes are more expensive. If you are buying a ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ, you need to consider your perseverance and persistence. If you exercise for a long time, buy one with a slope.
Other functions of the ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ, such as displaying time, calories, distance, speed, etc., are common ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣs, some ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣs can also display data in the mobile phone, and some have video functions. Treadmills with video will definitely be more expensive, but I think a tablet or mobile phone can replace this function without spending more money. The more complex the function, the more easily it breaks. But some high-end ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣs have a video track, which makes you feel like you are running on the track, which is not bad, and of course the price goes up. 
Περισσότερα σχετικά με αυτό το πηγαίο κείμενοΠηγή κειμένου απαιτείται για πρόσθετες πληροφορίες μετάφρασης
  • QR