Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών διαδρόμων και των μηχανικών διαδρόμων;

2021-08-16

Είτε πρόκειται για ηλεκτρικόΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣή ένας μηχανικός διάδρομος, όλοι έχουν κάποια πλεονεκτήματα σύμφωνα με τα δικά τους χαρακτηριστικά. Αυτά τα πλεονεκτήματα είναι σχετικά με τους ανθρώπους. Όταν επιλέγουμε έναν διάδρομο, είτε είναι ηλεκτρικός είτε μηχανικός, πρέπει να επιλέξουμε σύμφωνα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις μας. Παρακάτω θα αναλύσω τα αντίστοιχα πλεονεκτήματά τους.


Πλεονεκτήματα του ηλεκτρικού διαδρόμου:

Πρώτον, επειδή η πηγή ισχύος του ηλεκτρικούΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣείναι ένας ηλεκτροκινητήρας, η ταχύτητα λειτουργίας του είναι ελεγχόμενη και μπορούμε να προσαρμόσουμε την ταχύτητα λειτουργίας του.
Second, in terms of price, it is much cheaper than commercial ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣs used in gyms, and can be more than a few thousand cheaper at most.
Third, the safety measures of the electricΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣare done very well, it usually comes with a safety lock. TheΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣwill stop working as soon as the person leaves the safety lock.
Fourth, the general electricΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣhas done a good shock absorption and mute treatment, which is very good for people who live in high-rise buildings.
 
Advantages of mechanical ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ:
Πρώτον, η τιμή του είναι φθηνότερη από αυτήν ενόςelectric ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ. Generally speaking, the price of a mechanicalΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣis below 1,000. The cheapest one can be bought in just over 100.
Second, the running speed of a mechanicalΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣis determined by the running speed of a person. The speed of theΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣis as fast as the person runs.
Third, the mechanicalΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣdoes not have as many parts as the electric ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ, and its structure is very simple and easy to maintain. And light weight.
  • QR